Sunday, March 04, 2007

तेव्हा मी फार बोलत नाही

तेव्हा मी फार बोलत नाही

काही जण म्हणतात मी फार फास्ट बोलतो
काही जण म्हणतात मी फार जास्त बोलतो

जास्त काय अाणि फास्ट काय निमित्त असतात शब्द मात्र
मनाने मनाचे ऐकले की चांदणी होते हर एक रात्र

पण कधी कधी रात्र सरता सरत नाही, काळोख होऊन राहतात अब्द
अबोल भावनांचे अश्रु वाहतात नि:शब्द

मी अगदी गप्प असतो ... अशावेळी काही कळत नाही
फार सांगायचे असुन सुद्धा, तेव्हा मी फार बोलत नाही...

सुमोद
४ मार्च २००७

0 Comments:

Post a Comment

<< Home