Wednesday, October 29, 2008

माझे आवडते मराठी गाणे

विमोह त्यागून कर्मफलांचा सिद्ध होई पार्था

कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था

 

सुधीर फडके ह्यांनी गायलेले हे मराठी गाणे मला फार आवडते. म्हणून आज पाडव्याच्या शुभमुहुर्तावर ह्या गाण्याची "link" इथे देत आहे.

विमोह त्यागून कर्मफलांचा

 

पुर्ण गाणे लवकरच देईन.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home